Bekijk onze nieuwe manden uit Ghana

Reis naar Zuid-Afrika (Limpopo) en Zimbabwe in oktober 2015 voor Wereldwinkelmedewerkers en andere belangstellenden.

De reis
Kennismaking met Zuid-Afrika (Limpopo provincie), Zimbabwe, de lokale bevolking en Arts en Crafts in het bijzonder. Medewerkers van Wereldwinkels krijgen de mogelijkheid om deze reis te maken, lokale producenten en hun woon- en werkplaatsen te bezoeken, Fair Trade principes aan de basis te ervaren, lokale verkoopplaatsen te bezoeken en een eigenverhaal vorm te geven dat later met klanten gedeeld kan worden.

Kennis maken met:

  • de productieprocessen van materialen en ontwerp tot uiteindelijk product,
  • de leef- en werkomstandigheden van de producenten,
  • diverse verkoopplaatsen in Zuid-Afrika en Zimbabwe,
  • de Fair Trade principes in de praktijk,
  • de ondersteuning die Vhufuli Art zowel inhoudelijk (o.a. trends, productontwikkeling, kwaliteitsnormen) als financieel geeft aan de producenten,
  • de organisatie van de logistieke processen om een container met producten voor de Wereldwinkels naar Nederland te vullen en te verschepen.

Deelnemers aan deze reis zijn een inspiratiebron voor de producenten op het gebied van het begrijpen van de Nederlandse afzetmarkt, prijsbepaling, productontwikkeling en marketing.

Datum
Zondag 4 oktober t/m 20 oktober 2015 (17 dagen)

Meer info Wereldwinkelreis 2015