top of page
Capture d’écran 2022-09-20 à 13.42.04.png

AFRICARhE

Ethiopië, Malawi Tanzania & Zimbabwe

Vhufuli Art ondersteunt onderzoek naar Rhesus antagonisme in

Afrika (Ethiopië, Malawi Tanzania, en straks Zimbabwe) dat

bloedarmoede bij ongeboren en pasgeboren kinderen tot gevolg

heeft. Hierover is in Afrika nog heel weinig bekend. Wereldwijd

leidt dit tot 160,000 sterfgevallen en 100,000 kinderen met blijvend

letsel per jaar. Dit terwijl het ziektebeeld voorkomen kan worden.

Als een zwangere vrouw die rhesus negatief is een rhesus positief

kind verwacht, kan dat problemen opleveren. Dan kan namelijk het

afweersysteem van de vrouw antistoffen aanmaken tegen de

rhesusfactor. Dit gebeurt meestal pas na de bevalling, waardoor

het eerste kind er geen last van heeft.

Wanneer de moeder tijdens een vorige zwangerschap rhesus-

antistoffen heeft aangemaakt, kunnen ze bij een volgende

zwangerschap via de placenta in de bloedsomloop van het

(ongeboren) kind komen. De antistoffen van de moeder breken de

rode bloedcellen van het kind af en zo krijgt het

kind bloedarmoede, met alle gevolgen van dien.

bottom of page