top of page

Onze projecten

Gone Arty is een sociale onderneming die handel combineert met projecten. Een deel van het rendement uit de handelsactiviteiten wordt geherinvesteerd in de producenten middels projecten. Deze hebben vooral betrekking op verbetering van de werk- en leefomstandigheden. Door te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse, wordt bovendien de hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd. Ook wordt door training geïnvesteerd in de technische vaardigheden van jong talent.

bottom of page