top of page
Capture d’écran 2022-09-20 à 13.42.04.png

Het Youth Skills Programme

Zimbabwe

Stichting Vhufuli Art (Gone Arty) werkt al meer dan 20 jaar met producenten in Zimbabwe. De kerngroep bestaat uit kleine familiebedrijven in de townships rondom Harare. 20 jaar betekent een generatie – de kinderen van onze producenten zijn gaan participeren in het bedrijf van hun ouders.


De werkloosheid in Zimbabwe is enorm hoog. Veel jongeren hebben een prima schoolopleiding gehad maar vinden vervolgens geen baan. Dit heeft te maken met de deplorabele economische situatie die nu al 25 jaar aanhoudt.


De kinderen die bij hun ouders werken leren lassen, sculpturen en meer ‘on the job’. Vhufuli Art organiseert voor deze jongeren workshops met doel de grondbeginselen van hun vak beter te leren, en beter te begrijpen. Dit met oog op goed vakmanschap en veiligheid; en een kwalitatief hoger eindproduct.


Gemiddeld wordt om de 2-3 maanden een workshop gehouden. De start was in 2020, echter door Covid is het aanvankelijk wat vertraagd. De workshops duren meestal 2 dagen en hebben tot nu toe onderwerpen behandeld als: hoe zet ik een bedrijfje op, arbeidsomstandigheden en veiligheid, lastechnieken, sculptuur techniek. Hiervoor huren we specialisten in onder coördinatie van Leonard Mafumba?.


Gone Arty wil dit project voorlopig doorzetten en de resultaten evalueren.


bottom of page