top of page

Ons verhaal

 Gone Arty | Kunst en design uit Afrika | Ons Verhaal
Wie zijn we?

Stichting Vhufuli Art

Gone Arty is de handelsnaam van de Stichting Vhufuli Art. José Verweij-Hoogendijk richtte de stichting in 2000 op om kleinschalige producenten in Zimbabwe, Swaziland, Ghana, Madagaskar, Malawi en Zuid Afrika bestaanszekerheid en perspectief te bieden, door handel met Europa mogelijk te maken. Inmiddels is Gone Arty uitgegroeid tot een volwaardig groothandelsimporteur van kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Afrika. De Stichting staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en eerlijke handel. Het doel is een gelijkwaardig partnerschap te onderhouden tussen alle schakels van de keten: producenten, importeurs, winkels en consument.

​Gone Arty is een sociale onderneming die handel combineert met projecten. Een deel van het rendement uit de handelsactiviteiten wordt geherinvesteerd in de producenten middels projecten. Deze hebben vooral betrekking op verbetering van de werk- en leefomstandigheden. Door te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse, wordt bovendien de hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd. Ook wordt door training geïnvesteerd in de technische vaardigheden van jong talent.

 Gone Arty | Kunst en design uit Afrika | Ons Verhaal
Onze manier van werken

Een professionele band met de producenten

Het Gone Arty team bezoekt regelmatig alle producenten die bij Gone Arty zijn aangesloten. Op deze manier is een professionele band opgebouwd die heeft geresulteerd in een constructieve en langdurige samenwerking. De reizen hebben vooral tot doel om samen met de producenten voortdurend te innoveren. Hierdoor wordt aansluiting op de Europese markt bereikt, en geanticipeerd op de veranderende kleuren, mode en trends.

 Gone Arty | Kunst en design uit Afrika | Ons Verhaal
Waar kunt u ons vinden

Drie showrooms in Nederland

Gone Arty is onderdeel van het Eerlijk & Bijzonder Inkoopcentrum in Culemborg, TICA te Aalsmeer en TICA-Trends & Trade te Venlo.

bottom of page