top of page
Capture d’écran 2022-09-20 à 13.42.04.png

Werkplaatsen voor de producenten

Zimbabwe, Ghana en Madagaskar

In Zimbabwe, Ghana en Madagaskar heeft Vhufuli Art werkplaatsen gefaciliteerd voor onze producenten, vaak met steun van giften van Wereldwinkels in Nederland.


In Zimbabwe hebben we voor onze vaste producenten renteloze leningen beschikbaar gesteld voor de aankoop van een huis met voldoende grond om er ook een werkplaats bij te vestigen. De lening wordt geleidelijk terugbetaald en verrekend met onze aankopen. Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren hebben we overkappingen van deze werkplaatsen gefinancierd zodat droog en veilig gewerkt kan worden.


In Ghana en Madagaskar betreft het meestal groepen vrouwen en mannen in een dorp die samen produceren. Hier zijn werkplaatsen gebouwd die werken, ontmoeten en opslag mogelijk maken in een eenvoudig gebouw. Dit omdat er vaak in krappe behuizing vanuit huis wordt gewerkt. In beide landen zijn enkele van deze werkplaatsen gebouwd en zijn er nog meerdere gepland om gerealiseerd te worden.


bottom of page